top of page

E-learningová platforma

S určitou nadsázkou lze říci, že ve vysokoškolském vzdělávání jsme dnes svědky tzv. kybernetické revoluce. Tradiční formy a metody výuky jsou nahrazovány on-line a off-line elektronickými komunikačními nástroji. Tyto prostředky výuky posilují možnost volby studentů co se týká způsobu vyučování a učení i nároky na jejich kontakty s vyučujícími. CEUA má k dispozici expertní studie, které se zabývají praxí a zkušenostmi elektronizace výuky (včetně využívání sociálních sítí) na předních univerzitách v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Rusku a dalších zemí prakticky všech kontinentů. Obecně lze konstatovat, že na téměř všech univerzitách je dnes více technologií a software než znalostí o tom, jak pokračující komputerizaci ve výuce efektivně využít. Pro zájemce z řad škol i jednotlivců nabízíme proto poradenské projekty v této oblasti.

 

Ve stadiu zrodu je další projekt CEUA a tím je společná E-learningová platforma. Na základě analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých partnerských vysokoškolských institucí bude k dispozici distanční vzdělávací systém. V tomto systému ve kterém budou používány informační a komunikační technologie pracující s daty v elektronické podobě na jednotné technologické bázi. Způsob a typy nasazených elektronických prostředků bude vázán na vymezené cíle, obsah a možnosti všech aktérů vzdělávacího procesu. Elektronická vzdělávací platforma se může týkat jak předmětných oblastí vysokoškolského studia, tak samostatných kurzů dalšího vzdělávání absolventů škol či zájemců z řad veřejnosti. Uvedená platforma může sloužit partnerským vysokoškolským institucím jako určitá forma akvizice v zahraničí.

bottom of page