top of page

Evropský panel vzdělávání (European Panel of Education)

Evropský panel vzdělávání je recenzovaný odborný web zaměřený na problémy evropské orientace školství a dalšího vzdělávání. Tematika, která je předmětem teoretických statí spadá do oboru Education Studies, představujícího kombinaci poznatků pedagogických věd, didaktiky, teorie vzdělávání a učení dospělých, psychologie, sociologie, neurovědy, politologie, ekonomie, sociální práce a dalších. Vítány jsou zejména komparativní studie o soustavách výchovy a vzdělávání v zemích Evropské unie i mimo ni. Vhodné jsou i příklady dobré praxe vhodné pro transfer zkušeností a postupů ve vzdělávací praxi. Všechny podané texty budou recenzovány (Peer do Peer) nejméně třemi relevantními odborníky z vybraných evropských zemí. Zveřejněné stati budou registrovány v respektovaných databázích Scopus, Web of Science: Core Collection a dalších. Texty musí být v anglickém jazyce v rozsahu nejméně 12 normostran a citace dle normy ČSN ISO 690 nebo APA. 

Ke stažení:

Panel k elektronickému vzdělávání

Projekt mezinárodního výzkumu

Projekt mezinárodního výzkumu - Teze a otázky

Central European University Alliance

Central European University Alliance1

Central European University Alliance Němčina

Central European University Alliance Němčina1

bottom of page