top of page
Manažer - obálka.jpg

Komenského odkaz a vybrané problémy současného vzdělávání

Manager

Poradce - auditor 2022

15. ročník mimořádné číslo

Národní panel vzdělávání (NPV)

Národní panel vzdělávání představuje platformu pro diskurz týkající se problematiky celoživotního vzdělávání a učení. Hlavní obsahovou prioritou je teoretická reflexe problémů, které se vyskytují ve všech článcích školství i systému dalšího vzdělávání u nás. Odborný profil NPV směřuje k rozpracování oboru Teorie vzdělávání, která představuje multioborový pohled na problematiku. V diskurzu se mohou promítnout různé pohledy z hlediska předmětu pedagogiky, andragogiky, psychologických disciplín, sociologie, teorie řízení, makroekonomie, ekonomiky podniku a další. Všechny odborné příspěvky jsou recenzovány (Peer to Peer) nejméně dvěma relevantními odborníky vysokých škol z České republiky a Slovenské republiky. Jednotlivé zveřejněné stati budou zařazeny do respektovaných databází registrující výsledky vědecko – výzkumné činnosti jako je Scopus, Web of Science: COre Collection a dalších. Texty vyžadujeme v českém jazyce v rozsahu 10 normostran, citace dle normy ČSN ISO 690.

PM.png

P&M Český aktuální film, Starochuchelská 15, 159 00 Praha 5, IČO 61466972, DIČ CZ61466972

Kontaktní osoba: Dr. Miroslav Fehér, Tel.: 606 824 034, fehm@seznam.cz 

bottom of page