top of page

Odborný web ESHS

CEUA ve spolupráci s nakladatelstvím Ohře Media Žatec provozuje odborný web ESHS – Economy – Social – Humanities – Science (adresa www.reviewarticle.org). Recenzovaný web má hlavní téma „Transformace ekonomiky a společnosti v zemích střední a východní Evropy po roce 1990“. Na webu se podílí i University of New York. Do současné doby bylo na dané téma zveřejněno několik odborných studií a statí z různých oborů a z různých odborných oblastí. Recenzní řízení organizuje vědecká rada nakladatelství Ohře Media a CEUA za standardních podmínek. Předpokládaný rozsah odborných statí je 10 normostran v jazyce anglickém. Odborná témata na daném webu budeme postupně rozšiřovat i do dalších oblastí jako jsou vědy technické, přírodní, zemědělské, humanitní a další.

OhreMedia_logo.jpg
web_eshs.jpg
bottom of page