top of page

Odborné praxe studentů a učitelů

CEUA má připravený program organizace odborné praxe studentů všech typů vysokoškolského vzdělávání, ať se jedná o součást studijních programů nebo prázdninové studijní pobyty. Do programu postupně vstupují české i mezinárodní firmy, které mají o tuto spolupráci zájem. CEUA v této souvislosti může využívat podniky sdružené v ISA Europe, jejíž je aliance součástí. K dispozici jsou i další partnerské podniky a instituce, jejíž seznam se bude dále rozšiřovat. Řada těchto subjektů je připravena pracovat se studenty účastnících se praxí i šíře, nabízet jim témata bakalářských, diplomových i doktorských prací, popřípadě i pracovní uplatnění po skončení jejich studia.

 

Program mezinárodní spolupráce organizovaný CEUA zahrnuje též možnost odborné praxe učitelů partnerských organizací. Zájemce o tento výměnný program mohou strávit vymezenou dobu nejen na vybrané partnerské škole, ale také v přední mezinárodní firmě z oboru, ve kterém pedagogicky působí.

bottom of page